Urologisk Forum

Efteruddannelse for læger og sygeplejersker

UROLOGISK FORUM den 6.-7. marts 2020 ER AFLYST

Som følge af at 4 af vores 8 foredragsholdere, og dermed 5 ud af mødets 8 indlæg, i dag har fået forbud fra hospitalsledelsen mod at deltage i møder/konferencer, er vi desværre ikke i stand til at gennemføre Urologisk Forum

Vi vil arbejde på at gennemføre senere i 2020, hvor vi meget håber, at Corona-varslerne er afblæst.

 

 

 på Trinity konference- og kursuscenter i Fredericia

Emne: LUTS
v/moderator Rie Brandt Seifert

 

 

Vores Mission

Urologisk Forum blev stiftet i foråret 1995, med det formål at medvirke til videreuddannelse af læger og sygeplejersker primært indenfor det urologiske speciale.

Urologisk Forum ønsker at bidrage med et tilbud om seminarer, der omfatter samtlige danske sygehuse, således at den nyeste viden om diagnostik og behandling bliver formidlet til læger og sygeplejersker på de urologiske afdelinger og på denne måde medvirke til en højnelse af niveauet og debat af det arbejde, der udføres på disse afdelinger.

Der afholdes et årligt tværfagligt seminar i Trekantsområdet af ca. 1½ dags varighed. Seminaret er delvist bruger betalt, men holdes på et sådant niveau, at økonomien ikke bliver en afgørende faktor for den enkelte deltager.

Vores Profil

Urologisk Forum drives i dag af seks firmaer:
BK Medical, Medac, Medtronic, PhotoCure, Synmed og Wellspect HealthCare. Firmaerne har indgået en samarbejdsaftale, som sikrer, at vores årlige seminarer afvikles med en høj faglig standard og samtidig tilgodeser, at samtlige danske sygehuse repræsenteres efter ønsker og behov.